کلید رونق اقتصادی در دست مجلس دهم؟

کلید رونق اقتصادی در دست مجلس دهم؟
در میان تمامی مصوبات پرحاشیه بودجه‌ای مجلس، کارشناسان معتقدند با وجود حذف دو تبصره 19 و 20 بودجه، یکی از الزامات تحریک رونق از بین خواهد رفت.

کلید رونق اقتصادی در دست مجلس دهم؟

در میان تمامی مصوبات پرحاشیه بودجه‌ای مجلس، کارشناسان معتقدند با وجود حذف دو تبصره 19 و 20 بودجه، یکی از الزامات تحریک رونق از بین خواهد رفت.
کلید رونق اقتصادی در دست مجلس دهم؟

بک لینک رنک 4

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس