کی‌روش با 126 امتیاز فاصله گرفت

کی‌روش با 126 امتیاز فاصله گرفت
تیم ملی با یک برد دیگر در دوران حضور کی روش باعث بهتر شدن رکورد این مرد پرتغالی شد.

کی‌روش با 126 امتیاز فاصله گرفت

تیم ملی با یک برد دیگر در دوران حضور کی روش باعث بهتر شدن رکورد این مرد پرتغالی شد.
کی‌روش با 126 امتیاز فاصله گرفت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس