گارد ریل برای نگهداری اتوبوس طراحی نمی‌شود!

گارد ریل برای نگهداری اتوبوس طراحی نمی‌شود!
مدیر کل ایمنی سازمان راهداری درباره‌ی صحبت‌های انجام شده از نقش ضعف گاردریل و حفاظ‌های جاده در به وجود آمدن این حادثه …

گارد ریل برای نگهداری اتوبوس طراحی نمی‌شود!

مدیر کل ایمنی سازمان راهداری درباره‌ی صحبت‌های انجام شده از نقش ضعف گاردریل و حفاظ‌های جاده در به وجود آمدن این حادثه …
گارد ریل برای نگهداری اتوبوس طراحی نمی‌شود!

پسورد نود 32 ورژن 9

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس