گانسو، جانشین کاکا در فهرست برزیل

گانسو، جانشین کاکا در فهرست برزیل
گانسو، هافبک سائوپائولو، جاشین کاکا در ترکیب برزیل برای کوپا آمه‌ریکا شد.

گانسو، جانشین کاکا در فهرست برزیل

گانسو، هافبک سائوپائولو، جاشین کاکا در ترکیب برزیل برای کوپا آمه‌ریکا شد.
گانسو، جانشین کاکا در فهرست برزیل

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس