گرت بیل و دوستان در راه فرانسه (عکس)

گرت بیل و دوستان در راه فرانسه (عکس)
ستاره های تیم ولز امروز کاردیف را به مقصد استکلهم سوئد ترک کردند تا بعد از انجام تنها دیدار دوستانه شان پیش از یورو، راهی فرانسه شوند.

گرت بیل و دوستان در راه فرانسه (عکس)

ستاره های تیم ولز امروز کاردیف را به مقصد استکلهم سوئد ترک کردند تا بعد از انجام تنها دیدار دوستانه شان پیش از یورو، راهی فرانسه شوند.
گرت بیل و دوستان در راه فرانسه (عکس)

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس