گرما جان 20 نفر را در پاکستان گرفت

گرما جان 20 نفر را در پاکستان گرفت

بیمارستان ها در مناطق یاد شده مملو از افرادی است که به علت گرما زدگی شدید بستری شده اند و احتمال افزایش تلفات ناشی از گرما وجود دارد.سازمان هواشناسی اعلام کرده است که دمای هوا طی چند روز آینده در بخش های وسیعی از پاکستان باز هم افزایش خواهد یافت.پزشکان به مردم توصیه کرده اند که درطول روز خانه هایشان را ترک نکنند.اما بسیاری از مردم در مناطق محروم جنوب ایالت پنجاب یا ایالت سند، حتی اگر در خانه هایشان بمانند، به دلیل ساعات طولانی قطع برق و نبود وسایل خنک کننده، همچنان با شرایط بحران مواجه خواهند بود.تابستان سال گذشته بر اثر گرما شدید در کراچی که با قطع برق برای ساعات طولانی در بخش های وسیعی از این شهر همراه بود، بیش از یکهزار و 200 نفر تنها در مدت دو روز جان خود را از دست دادند.بحران کمبود انرژی در پاکستان نه تنها رمق از چرخ های اقتصاد و صنعت این کشور گرفته است، بلکه تاثیر مستقیم بر زندگی، سلامتی و جان مردم دارد.

گرما جان 20 نفر را در پاکستان گرفت

بیمارستان ها در مناطق یاد شده مملو از افرادی است که به علت گرما زدگی شدید بستری شده اند و احتمال افزایش تلفات ناشی از گرما وجود دارد.سازمان هواشناسی اعلام کرده است که دمای هوا طی چند روز آینده در بخش های وسیعی از پاکستان باز هم افزایش خواهد یافت.پزشکان به مردم توصیه کرده اند که درطول روز خانه هایشان را ترک نکنند.اما بسیاری از مردم در مناطق محروم جنوب ایالت پنجاب یا ایالت سند، حتی اگر در خانه هایشان بمانند، به دلیل ساعات طولانی قطع برق و نبود وسایل خنک کننده، همچنان با شرایط بحران مواجه خواهند بود.تابستان سال گذشته بر اثر گرما شدید در کراچی که با قطع برق برای ساعات طولانی در بخش های وسیعی از این شهر همراه بود، بیش از یکهزار و 200 نفر تنها در مدت دو روز جان خود را از دست دادند.بحران کمبود انرژی در پاکستان نه تنها رمق از چرخ های اقتصاد و صنعت این کشور گرفته است، بلکه تاثیر مستقیم بر زندگی، سلامتی و جان مردم دارد.

گرما جان 20 نفر را در پاکستان گرفت

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس