گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)
مارکا و آ اس، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ مادرید در یک ساعت گذشته اخبار کاملا متناقضی در مورد وضعیت مصدومیت رونالدو منتشر کرده اند.

گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

مارکا و آ اس، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ مادرید در یک ساعت گذشته اخبار کاملا متناقضی در مورد وضعیت مصدومیت رونالدو منتشر کرده اند.
گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

آپدیت نود 32 ورژن 7

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس