گزارش تاریخی به بهانه خداحافظی نکونام/ 20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام‍شان مربی نشدند؟

گزارش تاریخی به بهانه خداحافظی نکونام/ 20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام‍شان مربی نشدند؟
در تاریخ فوتبال ملی ما بازیکنان زیادی موفق به بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی شده‌اند. این نفرات افتخار بستن بازوبند را از سال 1305 به بعد در 90 سال گذشته داشته‌اند.

گزارش تاریخی به بهانه خداحافظی نکونام/ 20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام‍شان مربی نشدند؟

در تاریخ فوتبال ملی ما بازیکنان زیادی موفق به بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی شده‌اند. این نفرات افتخار بستن بازوبند را از سال 1305 به بعد در 90 سال گذشته داشته‌اند.
گزارش تاریخی به بهانه خداحافظی نکونام/ 20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام‍شان مربی نشدند؟

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس