گزارش تمرین فولادی ها

گزارش تمرین فولادی ها
فولاد خوزستان پس از تساوی برابر پرسپولیس اولین تمرین خود در اهواز را برگزار کرد.

گزارش تمرین فولادی ها

فولاد خوزستان پس از تساوی برابر پرسپولیس اولین تمرین خود در اهواز را برگزار کرد.
گزارش تمرین فولادی ها

باشگاه خبری ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس