گزارش:/ 7 شکست اخیر رئال در بازار نقل و انتقالات

گزارش:/ 7 شکست اخیر رئال در بازار نقل و انتقالات
شکست رئال در جذب آندره گومس پرتغالی و رفتن این بازیکن به بارسلونا، جدیدترین ناکامی کهکشانی ها در بازار نقل و انتقالات بود.

گزارش:/ 7 شکست اخیر رئال در بازار نقل و انتقالات

شکست رئال در جذب آندره گومس پرتغالی و رفتن این بازیکن به بارسلونا، جدیدترین ناکامی کهکشانی ها در بازار نقل و انتقالات بود.
گزارش:/ 7 شکست اخیر رئال در بازار نقل و انتقالات

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس