گل جابر انصاری به پرسپولیس

گل جابر انصاری به پرسپولیس
در دقیقه ۵۵ ارسال خسرو حیدری با اشتباه مسلم سوشا مکانی همراه شد که جابر انصاری از این اشتباه استفاده کرد و گل اول تیم استقلال را به ثمر رساند.

گل جابر انصاری به پرسپولیس

در دقیقه ۵۵ ارسال خسرو حیدری با اشتباه مسلم سوشا مکانی همراه شد که جابر انصاری از این اشتباه استفاده کرد و گل اول تیم استقلال را به ثمر رساند.
گل جابر انصاری به پرسپولیس

بک لینک رنک 8

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس