یادبود کرویف در نوکمپ با حضور رئالی‌ها(عکس)

یادبود کرویف در نوکمپ با حضور رئالی‌ها(عکس)
باشگاه بارسلونا امروز یک مراسم یادبود عمومی، برای یوهان کرویف، اسطوره تازه درگذشته این باشگاه ترتیب داد.

یادبود کرویف در نوکمپ با حضور رئالی‌ها(عکس)

باشگاه بارسلونا امروز یک مراسم یادبود عمومی، برای یوهان کرویف، اسطوره تازه درگذشته این باشگاه ترتیب داد.
یادبود کرویف در نوکمپ با حضور رئالی‌ها(عکس)

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس