یحیی در یک قدمی نیمکت سرخ!

یحیی در یک قدمی نیمکت سرخ!
شنیده می شود بعد از تغییر مدیرعامل، سرمربی تراکتور هم تغییر خواهد کرد.

یحیی در یک قدمی نیمکت سرخ!

شنیده می شود بعد از تغییر مدیرعامل، سرمربی تراکتور هم تغییر خواهد کرد.
یحیی در یک قدمی نیمکت سرخ!

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس