یک نفتی دیگر در استقلال/ علی قربانی به استقلال پیوست

یک نفتی دیگر در استقلال/ علی قربانی به استقلال پیوست
بعد از جذب میلاد زکی پور آبی ها با مهاجم نفت تهران هم قرارداد امضا کردند.

یک نفتی دیگر در استقلال/ علی قربانی به استقلال پیوست

بعد از جذب میلاد زکی پور آبی ها با مهاجم نفت تهران هم قرارداد امضا کردند.
یک نفتی دیگر در استقلال/ علی قربانی به استقلال پیوست

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس