۱۱ میلیون سهامدار بخش تعاون

۱۱ میلیون سهامدار بخش تعاون

سیدحمید كلانتری  اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۱ میلیون سهام دار در بخش تعاون وجود دارد که از این تعداد ۴.۵ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مصرف و دو میلیون نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند.وی از تشکیل ۴۲۰۰ تعاونی در سال گذشته خبر داد و میزان اشتغالزایی این تعاونی‌ها در کشور را بیش از ۶۲ هزار فرصت شغلی ذکر کرد.به گفته کلانتری ۴۶ درصد تعاونی‌های ایجاد شده در سال گذشته توزیعی و خدماتی و ۵۶ درصد تعاونی تولیدی بوده است. معاون وزیر تعاون در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط خروج از رکود قرار داریم، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در صدد است تا امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد دست یابد و در این مسیر از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق این امر استفاده می‌کند. وی اقتصاد تعاونی‌ را مبتنی بر مشارکت جمعی و بهره‌مندی از سرمایه‌های خرد دانست و افزود: تعاونی‌ها در تامین نیاز تولیدکنندگان نقش بسزایی دارند و می‌توانند سرمایه‌های خرد مردمی را در قالب کارهای دارای توجیه اقتصادی تجمیع و ساماندهی کنند. کلانتری درعین حال پیشنهاد کرد: تولیدکنندگانی که در یک‌ رشته اقتصادی اعم از صنعتی یا کشاورزی فعالیت دارند یک تعاونی تامین نیاز تشکیل بدهند تا در قالب این تعاونی ضمن سودآوری و درآمدزایی، هزینه خدمات قبل و بعد تولید خود را کاهش دهند.معاون امور تعاون وزیر کار همچنین ۹۷ هزار تعاونی در کشور را دارای مجوز فعالیت دانست و اظهار کرد: ۳۰ درصد این تعاونی‌ها به دلایلی همچون کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش راکد و نیمه فعالند.به گفته وی، وزارت تعاون درصدد است تا با شناسایی و احصای وضعیت این دسته تعاونی‌ها، زمینه احیای مجدد آنها را فراهم کند.

۱۱ میلیون سهامدار بخش تعاون

سیدحمید كلانتری  اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۱ میلیون سهام دار در بخش تعاون وجود دارد که از این تعداد ۴.۵ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مصرف و دو میلیون نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند.وی از تشکیل ۴۲۰۰ تعاونی در سال گذشته خبر داد و میزان اشتغالزایی این تعاونی‌ها در کشور را بیش از ۶۲ هزار فرصت شغلی ذکر کرد.به گفته کلانتری ۴۶ درصد تعاونی‌های ایجاد شده در سال گذشته توزیعی و خدماتی و ۵۶ درصد تعاونی تولیدی بوده است. معاون وزیر تعاون در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط خروج از رکود قرار داریم، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در صدد است تا امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد دست یابد و در این مسیر از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق این امر استفاده می‌کند. وی اقتصاد تعاونی‌ را مبتنی بر مشارکت جمعی و بهره‌مندی از سرمایه‌های خرد دانست و افزود: تعاونی‌ها در تامین نیاز تولیدکنندگان نقش بسزایی دارند و می‌توانند سرمایه‌های خرد مردمی را در قالب کارهای دارای توجیه اقتصادی تجمیع و ساماندهی کنند. کلانتری درعین حال پیشنهاد کرد: تولیدکنندگانی که در یک‌ رشته اقتصادی اعم از صنعتی یا کشاورزی فعالیت دارند یک تعاونی تامین نیاز تشکیل بدهند تا در قالب این تعاونی ضمن سودآوری و درآمدزایی، هزینه خدمات قبل و بعد تولید خود را کاهش دهند.معاون امور تعاون وزیر کار همچنین ۹۷ هزار تعاونی در کشور را دارای مجوز فعالیت دانست و اظهار کرد: ۳۰ درصد این تعاونی‌ها به دلایلی همچون کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش راکد و نیمه فعالند.به گفته وی، وزارت تعاون درصدد است تا با شناسایی و احصای وضعیت این دسته تعاونی‌ها، زمینه احیای مجدد آنها را فراهم کند.

۱۱ میلیون سهامدار بخش تعاون

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس