۱۳ روستای حومه دمشق از چنگ تروریست های تکفیری آزاد شد

۱۳ روستای حومه دمشق از چنگ تروریست های تکفیری آزاد شد
پیشروی نیروهای سوری علیه مواضع تروریست های تکفیری ها در حومه دمشق ادامه دارد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد


۱۳ روستای حومه دمشق از چنگ تروریست های تکفیری آزاد شد

پیشروی نیروهای سوری علیه مواضع تروریست های تکفیری ها در حومه دمشق ادامه دارد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد


۱۳ روستای حومه دمشق از چنگ تروریست های تکفیری آزاد شد

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس