‌بارش برف در دامنه‌های شمالی البرز و استان‌های اردبیل و‌ آذربایجان شرقی

‌بارش برف در دامنه‌های شمالی البرز و استان‌های اردبیل و‌ آذربایجان شرقی
به سبب کاهش محسوس دما از روز دوشنبه هفته جاری، بارش برف در روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه این هفته در ارتفاعات استان‌های اردبیل و شمال آذربایجان شرقی و دامنه‌های شمالی البرز دور از انتظار نیست.

‌بارش برف در دامنه‌های شمالی البرز و استان‌های اردبیل و‌ آذربایجان شرقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس