10 تیم والیبال در المپیک مشخص شدند

10 تیم والیبال در المپیک مشخص شدند

با اضافه شدن تیم های ایران، لهستان و فرانسه تعداد تیم های حاضر در المپیک به عدد 10 رسید.پیش از این تیم‌های برزیل به عنوان میزبان بازی‌ها و آمریکا نیز به عنوان قهرمان جام جهانی 2015 راهی المپیک شده بودند.ایتالیا (نایب قهرمانی جام جهانی)، آرژانتین(قهرمان انتخابی آمریکای جنوبی)، روسیه (قهرمان انتخابی اروپا)، مصر (قهرمان انتخابی آفریقا) و کوبا(قهرمان انتخابی آمریکای شمالی) نیز دیگر تیم‌هایی هستند که سهمیه المپیک را کسب کرده بودند.   تیم ملی ایران، لهستان و فرانسه هم در رقابت‌های انتخابی المپیک در ژاپن موفق شدند سهمیه المپیک را بگیرند.از رقابت های انتخابی المپیک در ژاپن یک تیم دیگر هم سهمیه می‌گیرد.در آخرین رقابت های انتخابی نیز که 3 تا 5 ژوئن در مکزیکوسیتی برگزار می‌شود یک تیم سهمیه می‌گیرد.مکزیک، شیلی، تونس و الجزایر در این رقابت‌ها جاضر هستند.

10 تیم والیبال در المپیک مشخص شدند

با اضافه شدن تیم های ایران، لهستان و فرانسه تعداد تیم های حاضر در المپیک به عدد 10 رسید.پیش از این تیم‌های برزیل به عنوان میزبان بازی‌ها و آمریکا نیز به عنوان قهرمان جام جهانی 2015 راهی المپیک شده بودند.ایتالیا (نایب قهرمانی جام جهانی)، آرژانتین(قهرمان انتخابی آمریکای جنوبی)، روسیه (قهرمان انتخابی اروپا)، مصر (قهرمان انتخابی آفریقا) و کوبا(قهرمان انتخابی آمریکای شمالی) نیز دیگر تیم‌هایی هستند که سهمیه المپیک را کسب کرده بودند.   تیم ملی ایران، لهستان و فرانسه هم در رقابت‌های انتخابی المپیک در ژاپن موفق شدند سهمیه المپیک را بگیرند.از رقابت های انتخابی المپیک در ژاپن یک تیم دیگر هم سهمیه می‌گیرد.در آخرین رقابت های انتخابی نیز که 3 تا 5 ژوئن در مکزیکوسیتی برگزار می‌شود یک تیم سهمیه می‌گیرد.مکزیک، شیلی، تونس و الجزایر در این رقابت‌ها جاضر هستند.

10 تیم والیبال در المپیک مشخص شدند

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس