2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی

2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی
مجید جلالی به خاطر اتفاقات بازی با استقلال 2 جلسه محروم شد.

2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی

مجید جلالی به خاطر اتفاقات بازی با استقلال 2 جلسه محروم شد.
2 جلسه محرومیت برای سرمربی اخراجی

بک لینک رنک 5

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس