24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»
مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.
24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس