3 نوسان‌گیر بازار دلار تهران

3 نوسان‌گیر بازار دلار تهران
روز چهارشنبه، دلار روندی عادی داشت و ساعات کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشت. در پنجمین روز هفته، قیمت دلار تا محدوده 3 هزار و …

3 نوسان‌گیر بازار دلار تهران

روز چهارشنبه، دلار روندی عادی داشت و ساعات کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشت. در پنجمین روز هفته، قیمت دلار تا محدوده 3 هزار و …
3 نوسان‌گیر بازار دلار تهران

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس