46 بازی 45 گل/ آمار رؤیایی آزمون در تیمهای ملی

46 بازی 45 گل/ آمار رؤیایی آزمون در تیمهای ملی
سردار آزمون تاکنون 46 بار برای تیمهای ملی به میدان رفته و 45 گل به ثمر رسانده. آماری درخشان برای مهاجم 21 ساله تیم ملی.

46 بازی 45 گل/ آمار رؤیایی آزمون در تیمهای ملی

سردار آزمون تاکنون 46 بار برای تیمهای ملی به میدان رفته و 45 گل به ثمر رسانده. آماری درخشان برای مهاجم 21 ساله تیم ملی.
46 بازی 45 گل/ آمار رؤیایی آزمون در تیمهای ملی

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس