52 پنالتی در یک بازی

52 پنالتی در یک بازی
دو تیم فوتبال در جمهوری چک، با رد و بدل کردن 52 ضربه پنالتی، رکورد تعداد پنالتی در تاریخ فوتبال را شکستند.

52 پنالتی در یک بازی

دو تیم فوتبال در جمهوری چک، با رد و بدل کردن 52 ضربه پنالتی، رکورد تعداد پنالتی در تاریخ فوتبال را شکستند.
52 پنالتی در یک بازی

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس