7 روز تا یورو/ سفید برفی و هفت کوتوله، ورژن ٢٠١٦

7 روز تا یورو/ سفید برفی و هفت کوتوله، ورژن ٢٠١٦
  سه شیرها تنها تیم مرحله مقدماتی هستند که تمام امتیازات ممکن را جمع کردند. آنها همچنین مسن ترین سرمربی حاضر در یورو 16 را دارند که با دعوت از 7 بازیکن زیر 23 سال پای به فرانسه و مسابقات اروپایی گذاشته است.

7 روز تا یورو/ سفید برفی و هفت کوتوله، ورژن ٢٠١٦

  سه شیرها تنها تیم مرحله مقدماتی هستند که تمام امتیازات ممکن را جمع کردند. آنها همچنین مسن ترین سرمربی حاضر در یورو 16 را دارند که با دعوت از 7 بازیکن زیر 23 سال پای به فرانسه و مسابقات اروپایی گذاشته است.
7 روز تا یورو/ سفید برفی و هفت کوتوله، ورژن ٢٠١٦

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس