مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطر - تحقیق مقاله پروژه
مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطر
مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطر

مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطر

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:42 صفحه بخشی از متن:تابع حقیقی ℓ روی یک فضای حقیقی X ، یک قدر مطلق (Modular) روی یک Xگفته می شوداگر در شرایط زیر صدق کند :1)PX=0 اگر و تنها اگر X بردار پوچA است.2)p(x)=P(-x)3) p(αX+βy)≤p(x)+p(y)  برای همه  α+β=1, α,β≥0,x,yEx   بنابراین، زیر فضای برداریXp={x,y: p(ax)→0    as a→0} از فضای X یک فضای قدر مطلقی(modular) نامیده می شود.در حقیقت نظریه فضاهای modular بوسیله Nakano (5) بنیان نهاده شده است و تعمیم یافته بوسیله Musielak و Orlicz (4). برای مطالعه بیشتر خواننده به {1,3}ارجاع داده می شود. از طرف دیگر ، در سال 1942، یک تعمیم از مفهوم فضایی متریک بوسیله Menger [2] معرفی شده است، تحت اسم فضای متریک آماری همان که حال فضای کتریک احتمالی نامیده می شود.یک چنین تعمیم احتمالی از فضای متریک ظاهر می شود. هنگامی که آنجا هست یک عدم قطعیت  در باره فاصله بین نقاط و ما فقط احتمالی از مقادیر ممکن این فاصله را می دانیم.براستی، براساس ایده Menger به جای مربوط ساختن یک عدد – فاصله-d(X.y) با هر...

 مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطر

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:42 صفحه

 

بخشی از متن:

تابع حقیقی ℓ روی یک فضای حقیقی X ، یک قدر مطلق (Modular) روی یک Xگفته می شوداگر در شرایط زیر صدق کند :

1)PX=0 اگر و تنها اگر X بردار پوچA است.

2)p(x)=P(-x)

3) p(αX+βy)≤p(x)+p(y)  برای همه  α+β=1, α,β≥0,x,yEx   

بنابراین، زیر فضای برداریXp={x,y: p(ax)→0    as a→0} از فضای X یک فضای قدر مطلقی(modular) نامیده می شود.

در حقیقت نظریه فضاهای modular بوسیله Nakano (5) بنیان نهاده شده است و تعمیم یافته بوسیله Musielak و Orlicz (4). برای مطالعه بیشتر خواننده به {1,3}ارجاع داده می شود. از طرف دیگر ، در سال 1942، یک تعمیم از مفهوم فضایی متریک بوسیله Menger [2] معرفی شده است، تحت اسم فضای متریک آماری همان که حال فضای کتریک احتمالی نامیده می شود.

یک چنین تعمیم احتمالی از فضای متریک ظاهر می شود. هنگامی که آنجا هست یک عدم قطعیت  در باره فاصله بین نقاط و ما فقط احتمالی از مقادیر ممکن این فاصله را می دانیم.

براستی، براساس ایده Menger به جای مربوط ساختن یک عدد – فاصله-d(X.y) با هر زوج (x,y) ، باید تابع Nx,y را نسبت دا. و برای هر عدد حقیقی مثبتt>0  تفسیر Nx,y مانند احتمال اینکه فاصله Xتاy  کمتر از t باشد.

بعد از ظاهر شدن مقاله Menger، مطالعه فضاهای متریک احتمالیذبه سرعت به وسیله نویسنده های زیادی در نظریه و کاربرد انجام ش. نتایج و مفاهیمزیادی در آنالیز تابعی کلاسیک ، تعمیم ها و معادل های در آنالیز تابعی احتمالی بدست دادند.

در این مقاله دنبال می کنیم مفهوم نرم احتمالی [6] ، بعد از معرفی قدر مطلق احتمالی ، ما بررسی می کنیم حقایق پایه ای در چنین فضاهای را و مطالعه می کنیم عملگرهایخطر تعریف شده بین آنها را اثبات های کامل برای نتایج داده شده اند.

در ادامه Δ را برای مجموعه همه توابع غیر نزولیF:IR→ که در f(t)=0  وf(t) =1  صدق می کند ، قرار می دهیم.

تعریف 1: یک زوج ( (x,µیک فضای modular احتمالی نامیده می شود (فضای-p قدر مطلقی) اگر X یک فضای حقیقی است، µیک نگاشت از xبهΔ( برای x€xتابع (x)µ نشان داده شده، بوسیلهxµ و (t) xµ مقدار xµدر IR €t است)

در شرایط زیر صدق می کند.

1)0=(0)=xµ

2) 1=( t)=xµ  به ازای t>0 اگر و تنها اگرX=Ú

3) αx+βy(s+t)≥µx(s)8µy(t)=µبه ازایهمهx,y∊xو , ، 1=  ما(x,µ)را همگن می گوییم کهβ∊[0قیمت: 9,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


پاورپوینت در مورد دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس


پاورپوینت در مورد اصول تهیه و برنامه ریزی انواع رژیمهای غذایی بیمارستانی


پاورپوینت در مورد بررسی سندی عهد جدید -حضرت عیسی و انجیل


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال


پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها


پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار


پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی


تحقیق در مورد اینکه چگونه می توانیم در محیط مدرسه اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


نمونه سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب آزمون گچکاری ساختمان


سوالات آزمون گچ کاری ساختمان همراه با پاسخهای تشریحی


نمونه سوالات آزمون کارگر عمومی گچ کار-گروه عمران


راهنما و دستورالعمل شرکت در مناقصهکلمات کلیدی :menger مطالعه فضاهای مقاله menger مطالعه شدن مقاله menger مطالعه فضاهای متریک فضاهای متریک احتمالیذبه تابعی کلاسیک تعمیم آنالیز تابعی کلاسیک متریک احتمالیذبه سرعت قدر مطلقی alpha beta زیر صدق شرایط زیر nbsp nbsp قدر مطلق داده شده احتمالی نامیده آنالیز تابعی فضای متریک احتمالی xmicro متریک فاصله micro alpha مقاله در مورد فضاهای قدر مطلقی احتمالی و عملگرهای خطرmenger مطالعه فضاهای مقاله menger مطالعه شدن مقاله menger مطالعه فضاهای متریک فضاهای متریک احتمالیذبه تابعی کلاسیک تعمیم آنالیز تابعی کلاسیک متریک احتمالیذبه سرعت قدر مطلقی alpha beta زیر صدق شرایط زیر nbsp nbsp قدر مطلق داده شده احتمالی نامیده آنالیز تابعی فضای متریک احتمالی xmicro متریک فاصله micro alpha
سایر محصولات