برانکو سرانجام به انتقادها واکنش نشان داد/عصبانی هستم

برانکو بار دیگر از بازیکنان پرسپولیس دفاع می کند و می گوید آنها ماشین نیستند که اشتباه نکنند.

استخدام

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس