پرونده طاهری به دادسرا بازگشت

سید محمود علیزاده‌طباطبایی با اعلام این خبر گفت که 18 بهمن امسال، پنج سال حبس موکلش پایان یافته اما هنوز شعبه بازپرسی به درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت و صدور وثیقه پاسخی نداده است. وکیل مدافع طاهری با بیان اینکه بحث اعدام طاهری با حکمی که شعبه دیوان عالی کشور صادر کرده، به‌طور کامل منتفی شده است، افزود: اتهام طاهری در حال حاضر در حد دخالت در امر پزشکی است که پیشتر در این ارتباط محکوم شده و محکومیت خود را تحمل کرده است. علیزاده طباطبایی یادآور شد: پرونده طاهری هم اکنون برای تکمیل تحقیقات از شعبه 26 به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شده است.

خرید غذا

سیستم اطلاع رسانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس