دعوت از ژاپن برای سرمایه گذاری در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان امروز در جمع نمایندگان شرکتهای خصوصی ژاپن از آنان برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد.

تلگرام

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس