اولین پیام سوئیفت مخابره شد

نخستین پیام سوئیفت بانک توسعه صادرات در پسابرجام دوشنبه توسط علی صالح آبادی مدیرعامل این بانک مخابره شد.

مرجع سلامتی

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس