آگهی استخدامی کارمند جهت بیمارستان 2016-02-10

  به کارمند خانم با روابط عمومی بالا جهت کاردربیمارستان خصوصی واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۶۶۷۵۳۰۵۴ و ۵۵ حقوق ثابت + پورسانت 
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس