تقلید تازه اینستاگرام از فیس بوک

تقلید تازه اینستاگرام از فیس بوک

اینستاگرام به همین منظور بخشی خاص را به نسخه تحت وب خود افزوده تا پیام های اطلاع رسانی به کاربر از این طریق در دسترس باشند. این بخش تعداد لایک ها، افراد لایک زننده، افرادی که حساب کاربری شما را دنبال می کنند و فهرست دوستانی که به تازگی حسابی در اینستاگرام افتتاح کرده اند را نشان می دهد. قابلیت جدید یاد شده برای همه کاربران اینستاگرام در دسترس است، البته کماکان برای ویرایش عکس‌ها و به اشتراک گذاری آنها کاربران باید برنامه همراه اینستگرام را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب کنند.کارشناسان این تغییرات را نشانگر برنامه های اینستاگرام برای افزایش حضور در وب می دانند.سایت اینستاگرام تا چندی قبل تنها برای مشاهده عکس های ارسالی دوستان هر کاربر و ثبت نظرات و لایک زدن قابل استفاده بود و عمده قابلیت های دیگر تنها از طریق برنامه همراه اینستاگرام قابل استفاده بود. هنوز مشخص نیست آیا مدیران فیس بوک باز هم قصد دارند تغییرات بیشتری در نسخه تحت وب اینستاگرام ایجاد کنند یا خیر.

تقلید تازه اینستاگرام از فیس بوک

اینستاگرام به همین منظور بخشی خاص را به نسخه تحت وب خود افزوده تا پیام های اطلاع رسانی به کاربر از این طریق در دسترس باشند. این بخش تعداد لایک ها، افراد لایک زننده، افرادی که حساب کاربری شما را دنبال می کنند و فهرست دوستانی که به تازگی حسابی در اینستاگرام افتتاح کرده اند را نشان می دهد. قابلیت جدید یاد شده برای همه کاربران اینستاگرام در دسترس است، البته کماکان برای ویرایش عکس‌ها و به اشتراک گذاری آنها کاربران باید برنامه همراه اینستگرام را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب کنند.کارشناسان این تغییرات را نشانگر برنامه های اینستاگرام برای افزایش حضور در وب می دانند.سایت اینستاگرام تا چندی قبل تنها برای مشاهده عکس های ارسالی دوستان هر کاربر و ثبت نظرات و لایک زدن قابل استفاده بود و عمده قابلیت های دیگر تنها از طریق برنامه همراه اینستاگرام قابل استفاده بود. هنوز مشخص نیست آیا مدیران فیس بوک باز هم قصد دارند تغییرات بیشتری در نسخه تحت وب اینستاگرام ایجاد کنند یا خیر.

تقلید تازه اینستاگرام از فیس بوک

تکنولوژی جدید

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس