آگهی استخدامی موسسه آموزشی واله 2016-01-22

  به تعدادی تایپیست حرفه ای مسلط به word و فرمول نویسی و رسم شکل جهت کار در موسسه آموزشی فرهنگی واله در تهران نیازمندیم. تلفن: ۴۴۲۶۰۱۳۷ &ndsh; ۴۸۳۵۱۴۰۳
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس