آگهی استخدامی مسئول و انبار 2016-02-15

  به مسئول ارسال ودریافت  اجناس انبار(خانم) در تهران نیاتزمندیم. تلفن : ۵۱۰۴۴۰۰۰ داخلی ۱۹۰ و ۱۹۱ ترجیحا ساکن اسلامشهر و حومه محل کار شهرک صنعتی پرند  
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس