آگهی استخدامی کارگر میوه شیراز 2016-03-11

  به تعدادی کارگر جهت کار در میوه فروشی واقع در همت شمالی در شیرازنیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۸۵۱۲۴۰۳۵

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس