میثاقیان: خونه به خونه من را اخراج کرد!

میثاقیان: خونه به خونه من را اخراج کرد!
اکبر میثاقیان که تا هفته بیست و نهم سرمربی تیم دوم جدول یعنی خونه به خونه بود در هفته سی و یکم روی نیمکت تیم مس کرمان خواهد نشست.

میثاقیان: خونه به خونه من را اخراج کرد!

اکبر میثاقیان که تا هفته بیست و نهم سرمربی تیم دوم جدول یعنی خونه به خونه بود در هفته سی و یکم روی نیمکت تیم مس کرمان خواهد نشست.
میثاقیان: خونه به خونه من را اخراج کرد!

اخبار دنیای دیجیتال

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس