اطمینان ماروتا از ماندن آلگری در یووه ::

مدیر ارشد یوونتوس می گوید که رابطه این باشگاه با سرمربی فعلی اش فوق العاده خوب است و از ماندن مکس آلگری در تورین ابراز اطمینان کرد.

خرید غذا

خرید غذا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس