استیماچ: بازی کردن در این زمین سخت است

ایگور استیماچ گفت که بازی در زمین ناهموار و شرایط نامناسب آب و هوایی سه امتیاز را از سپاهان گرفته است.

bluray movie download

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس