آگهی استخدامی ۲ شغلی دیگ 2016-03-07

  رستوران ته دیگ در تبریز به نیروهای زیر نیازمند است: صندوقدار با سابقه کمک آشپز آقا با سابقه تلفن: ۳۳۳۳۶۲۹۳ &ndsh; ۰۹۱۴۵۸۸۸۸۶۰
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس