احترام کی‌روش به هوادار کوچک (گزارش‌تصویری)

احترام کی‌روش به هوادار کوچک (گزارش‌تصویری)
تمرین امروز تیم ملی تحت الشعاع حضور یک هوادار کوچک بود.

احترام کی‌روش به هوادار کوچک (گزارش‌تصویری)

تمرین امروز تیم ملی تحت الشعاع حضور یک هوادار کوچک بود.
احترام کی‌روش به هوادار کوچک (گزارش‌تصویری)

خبر جدید

گیم پلی استیشن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس