گزارش روز:/ 5دلیل برای قرارگرفتن خامس درفهرست فروش رئال

خامس رودریگز به ادعای منابع اسپانیایی، تابستان آتی در فهرست فروش رئال مادرید قرار خواهد گرفت؛ اتفاقی که تا 6 ماه پیش تصورش نیز غیرممکن بود.

کیمیا دانلود

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس