آگهی استخدامی مجموعه مجموعه مهر 2016-02-10

  به یک نفر صندوقدار خانم جهت رستوران مهرشهر البرز نیازمندیم. آدرس: بلوار ارم &ndsh; مجموعه پذیرایی مهر شماره تماس:۳۳۳۱۲۳۲۰
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس