آگهی استخدامی کارمند خانم تجهیزاتی 2016-01-27

  شرکت تجهیزات پزشکی در تهران به تعدادی خانم جهت تکمیل کادر اداری و فروش نیازمند است. تلفن: ۳- ۶۶۹۷۰۰۴۱ rmgroup.sle@gmil.com
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس