آگهی استخدامی خیاط کوب ری 2016-02-22

  به خیاط و رویه کوی مبل در تهران نیازمندیم. شهر ری تلفن : ۵۵۹۱۶۵۸۶ / ۵۵۹۱۶۵۹۳
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس