آگهی استخدامی ماما, بهداشت کرج 2016-01-23

  به چند نفر ماما, کاردان بهداشت و خدمتکار محدوده مارلیک و ملارد البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۳۵۹۵۵۲۵۴۷
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس