نجمه خدمتی به مدال طلا رسید ::

نجمه خدمتی مدال طلای مسابقات انتخابی المپیک در ماده تفنگ بادی 10 متر را به دست آورد.

دانلود سریال و آهنگ

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس