آگهی استخدامی درمانگاه جنت تهران 2016-02-23

  بهیار یا پرستار خانم جهت ‎شیفت‎عصر در درمانگاه جنت آباد تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۲۸۳۴ ساعت تماس ۹ صبح الی ۲۲

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس