آگهی استخدامی فوق یا آزمایشگاهی 2016-02-11

  به کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بخش پاتولوژی در تهران نیازمندیم. تلفن : ۸۸۱۹۴۹۹۵ (محدوده ونک)
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس