آگهی استخدامی یک نیرو شاپ 2016-02-02

  به یک نفر جهت کار در کافی شاپی واقع در همدان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۸۳۱۸۷۰۰۱
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس