با خودمان چه کرده‌ایم، ما اصولگراها؟

گروه سياسي: محمد مهاجری در خبرآنلاين نوشت: 10سال است بر توسن پیروزی سواریم، ما اصولگراها. مجلس مال ماست، شورای شهر مال ماست، یک دولت8ساله هم داشته ایم ما اصولگراها. صداوسیما هم پشت قباله ماست و شصتادتا خبرگزاری و سایت و روزنامه هم داریم ما اصولگراها.در همین انتخابات اخیر، خدا وکیلی چه کم داشتیم ؟کم تبلیغات کردیم؟ .همه درودیوارهای شهر را که زرد کرده بودیم ما اصولگراها. این همه ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت شد. در خلوت و OFF THE RECORD انتقاد کردیم به عزیزان شورای نگهبان ، اما خفقان گرفتیم که یک بارعلنی از حق یک نفر دفاع کنیم ما اصولگراها. باخته ایم آقا. نه امروز و2سال پیش ، همان 10سال پیش که همه تخم مرغهای مان را گذاشتیم توی سبد احمدی نژاد، ما اصولگراها.مادربزرگهای ما هر که به سفر می رود،زیرلب برایش آیت الکرسی می خوانند و پشت پایشان کاسه آب می ریزند، اما از پشت سر به سربازانی که برای مذاکره می فرستادیم،سنگ می زدیم و نفرین می کردیم، ما اصولگراها. در خانه ملت، بونکر برده بودیم که دانشمند هسته ای مان را زیر سیمان دفن کنیم، بعضی از ما اصولگراها به فساد مالی دولت قبل که از دوره کورش به این ور سابقه نداشت،چشممان را بستیم و شندرغاز یارانه را حلواحلوا کردیم، ما اصولگراها.دولت روحانی که آمد،پوزخند زدیم که اگر در هر صندوق4رای کمتر آورده بود، چقدر دنیا شیرین بود به کام ما اصولگراها. ادعا می کنیم بعضی رقبایمان دروغ می گویند،بی دینند، لاقیدند،لیبرالند و هزار چیز دیگر. قبول. همه اش درست. اما خودمان آنگونه که می نماییم، نیستیم ما اصولگراها. در این یکی دوماه هرکاری که می توانستیم کردیم تا لج رقیب مان را در بیاوریم . اگر چنین نمی کردیم، جامعه مان دوقطبی نمی شد و افرادکاردان و بلدی هم وارد مجلس می شدند، و جفا نمی کردیم به کاندیداهای خوبمان، ما اصولگراها.رقیب آمد در زمین ما بازی کرد. دریبل زد،پاس داد،سانتر کرد،توپ را روی دروازه مان فرستاد … متبخترانه فقط نگاه می کردیم ما اصولگراها. با خودمان چه کرده ایم ما اصولگراها؟ بعدالتحریر: شاید دوستان اصولگرایم خرده بگیرند که چرا این حرفها را در برابر چشم رقیب و دشمن می زنم. جوابم این است: از بس حرف گوش نکنیم ما اصولگراها!

free download movie

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس