آگهی استخدامی تعدادی خانم شرکت 2016-02-23

  به تعدادی کارمند خانم جهت کار در داخل شرکت (جوابگوی تلفن ) در تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۴۲۳۵۶۵
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس